محصولات

    محصولات

    شرکت ماشین سازی ویرا سازنده انواع ماشین آلات صنعتی و دارویی در حوزه ساخت دستگاه های پرکن اسپری، پرکن مایعات و شیرینگ پک فعالیت میکند.

    محصولات

    محصولات

    شرکت ماشین سازی ویرا سازنده انواع ماشین آلات صنعتی و دارویی در حوزه ساخت دستگاه های پرکن اسپری، پرکن مایعات و شیرینگ پک فعالیت میکند.